City Cooperation II/Sodelovanje mest II


S projektom City Cooperation II / Sodelovanje mest II

želimo okrepiti čezmejno sodelovanje med občinami in okrepiti mesta kot nosilce policentričnega razvoja čezmejnega območja Slovenije, Avstrije in Madžarske.

Muzeja obeh Radgon

Predvajaj video
Muzeja obeh Radgon

USTVARJANJE PRIVLAČNE TURISTIČNE DESTINACIJE Z VISOKO KVALITETNO, PREPOZNAVNO IN INOVATIVNO TURISTIČNO PONUDBO

Predvajaj video
USTVARJANJE PRIVLAČNE TURISTIČNE DESTINACIJE Z VISOKO KVALITETNO, PREPOZNAVNO IN INOVATIVNO TURISTIČNO PONUDBO

LOKALNE OSKRBOVALNE VERIGE – POZITIVNI UČINKI TRAJNOSTNE LOKALNE OSKRBE PRED VRATI NAZIVA: SLOVENIJA GASTRONOMSKA REGIJA 2021

Predvajaj video
LOKALNE OSKRBOVALNE VERIGE – POZITIVNI UČINKI TRAJNOSTNE LOKALNE OSKRBE PRED VRATI NAZIVA: SLOVENIJA GASTRONOMSKA REGIJA 2021

USTANJE IN POTREBE SLOVENSKIH OBČIN NA PODROČJU DIGITALIZACIJE

Predvajaj video
USTANJE IN POTREBE SLOVENSKIH OBČIN NA PODROČJU DIGITALIZACIJE

SPLETNA APLIKACIJA

Predvajaj video
SPLETNA APLIKACIJA

50-LETNICA MOSTU ČEZ MURO

Predvajaj video
50-LETNICA MOSTU ČEZ MURO

GORNJA RADGONA – MESTO SEJMOV IN PENINE

Predvajaj video
GORNJA RADGONA – MESTO SEJMOV IN PENINE

RADENCI

Predvajaj video
RADENCI

LJUTOMER

Predvajaj video
LJUTOMER

90 sekund City Cooperation II, Hartberg

Predvajaj video
90 sekund City Cooperation II, Hartberg

24 Cities na Agri

Predvajaj video
24 Cities  na Agri

Projekt CITY COOPERATION II

Projekt City Cooperation II/Sodelovanje mest II povezuje 24 mest treh sosednjih držav: 9 slovenskih, 8 avstrijskih in 7 madžarskih mest.

Projekt se izvaja se v okviru čezmejnega sodelovanja INTERREG SI-AT 2014–2020, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Vodilni partner projekta je Združenje 8 mest vzhodne Štajerske, v projektu pa sodelujejo tudi slovenski partnerji:

  • Razvojni center Murska Sobota,
  • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj in
  • PORA, razvojna agencija Gornja Radgona,

ki na slovenski strani zastopajo občine: Beltinci, Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Ptuj in Radenci.

Cilj projekta je dvigniti nivo čezmejnega sodelovanja in okrepiti mesta z izvedenimi aktivnostmi ter z ustreznim profiliranjem povečati medregijsko prepoznavnost.

V okviru projekta so sodelujoča mesta podpisala trilateralni sporazum o sodelovanju, s katerim se bodo medsebojna povezanost in sodelovanje mest nadaljevali tudi po formalnem končanju projekta.

Vrednost projekta: okrog 3,5 milijona evrov.

Trajanje projekta: maj 2016–december 2020.

Več informacij o projektu na www.24cities.eu ali Fb 24Cities

Strokovni partnerji