Strokovni program


City Cooperation II/Sodelovanje mest II

S projektom City Cooperation II / Sodelovanje mest II

želimo okrepiti čezmejno sodelovanje med občinami in okrepiti mesta kot nosilce policentričnega razvoja čezmejnega območja Slovenije, Avstrije in Madžarske.

preberi več

City Cooperation II/Sodelovanje mest II

Projekt CITY COOPERATION II

Projekt City Cooperation II/Sodelovanje mest II povezuje 24 mest treh sosednjih držav: 9 slovenskih, 8 avstrijskih in 7 madžarskih mest.

Projekt se izvaja se v okviru čezmejnega sodelovanja INTERREG SI-AT 2014–2020, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Vodilni partner projekta je Združenje 8 mest vzhodne Štajerske, v projektu pa sodelujejo tudi slovenski partnerji:

  • Razvojni center Murska Sobota,
  • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj in
  • PORA, razvojna agencija Gornja Radgona,

ki na slovenski strani zastopajo občine: Beltinci, Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Ptuj in Radenci.

preberi več

Zadružna zveza Slovenije

Zadružna zveza Slovenije

je krovna organizacija slovenskih kmetijskih in gozdarskih zadrug, ki prostovoljno povezuje 60 zadrug, te pa združujejo več kot 13.000 članov. Osnovne dejavnosti Zadružne zveze Slovenije so zastopanje interesov zadrug in zadružništva doma in v tujini, svetovanje članicam na pravnem in ekonomskem področju, informiranje o aktualnem dogajanju na področju kmetijstva in zadružništva. Za članice zveza organizira zadružna izobraževanja, skrbi za promocijo zadružništva in pospešuje gospodarsko sodelovanje med članicami.

preberi več

Inštitut za celulozo in papir

Embalaža iz kmetijskih ostankov

Kmetijski ostanki (stebla paradižnika), invazivne tujerodne rastline in ostanki tekstilnih vrečk so le trije primeri uporabe vlakninskih materialov, ki smo jih spremenili v izdelke iz papirja (embalaža, vrečke, letaki).  Vsi izdelki so reciklabilni in kompostabilni. Zaprimo vaš krog skupaj.

preberi več

Zavod za gozdove Slovenije

Cenjene obiskovalke in obiskovalci spletnega sejma AGRA 2020!

Cenjene obiskovalke in obiskovalci spletnega sejma AGRA 2020. Vabimo vas, da si ogledate informacije, povezave, filme in gradiva, ki smo jih pripravili ob letošnjem – spletnem sejmu. Vabimo pa vas tudi, da v okviru Dnevov slovenskih vrtov in gozdno-parkovnega nasada obiščete razstavni prostor Zavoda za gozdove Slovenije – Gozdarsko pisarno na sejmu AGRA 2020, kjer bodo predstavitve, delavnice in svetovanje za varno in skrbno gospodarjenje z gozdom.

Zavod za gozdove Slovenije

preberi več

Kemijski inštitut

Uveljavljena in prebojna raziskovalna ustanova v evropskem prostoru

Kemijski inštitut je znanstveno odlična, uveljavljena in prebojna raziskovalna ustanova v evropskem prostoru. S svojimi vrhunskimi raziskavami bogatimo svetovno zakladnico znanja in sodelujemo pri reševanju najbolj perečih izzivov družbe. Zdravje, trajnostna energija, podnebne spremembe, krožno gospodarstvo in varna hrana so najpomembnejši med njimi. Znanje uspešno prenašamo v industrijsko okolje in tako dolgoročno podpiramo umeščenost znanosti v razvoj družbe. 

preberi več

Kmetijski inštitut Slovenije

Kmetijski inštitut Slovenije

že več kot 120 let opravlja raziskovalno in strokovno delo za razvoj slovenskega kmetijstva. Poleg proučevanja problematike kmetijstva širi svoje delovanje na področje ekologije in varstva okolja.

preberi več

Čebelarska zveza Slovenije

Čebelarstvo je v Sloveniji tradicionalna kmetijska dejavnost

Že pred več kot 250 leti je znanje slovenskega podeželskega malega kmeta – čebelarja svetu predstavil Anton Janša (1734–1773), prvi učitelj čebelarstva na cesarskem Dunaju. Sto let pozneje je območje zaslovelo s svojo čebelo Apis mellifera carnica, ki je kmalu postala znana po vsem svetu.

preberi več

GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Smo panožna zbornica v okviru Gospodarske zbornice Slovenije

Povezujemo slovenska kmetijska in živilska podjetja in zastopamo interese članov do državnih organov, institucij, sindikatov in socialnih partnerjev. Pomemben del naših aktivnosti pa je vezan tudi na vključevanje v evropska združenja. Vabim vas, da si vzamete čas in prelistate naše letno poročilo, kjer podrobneje predstavljamo skupne dosežke, dogodke in aktivnosti preteklega leta.


preberi več

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenje kot največja nevladna organizacija zastopa interese članstva v zakonodajnih postopkih, brezplačno  tehnično, pravno in ekonomsko svetuje, zagotavlja delo dveh javnih služb, informira javnost ter promovira podeželje, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.

preberi več

Strokovni partnerji