Animalis

Animalis, d. o. o., Tržaška cesta 135, SI-1000 Ljubljana, T: + 386 1 242 55 30, M: +386 31 659 804, S: www.animalis.si

Naše poslanstvo je zdravje živali

Ključ do zdravja pa je najpogosteje preventiva: primerna prehrana živali, higiena, razmere za rejo in vzrejo. Rejcem, veterinarjem in vsem vključenim v pripravo krme za živali želimo pomagati poiskati sodobne načine dela in ponuditi izdelke, ki prispevajo k njihovemu uspehu in zadovoljstvu.

Animalis, d. o. o., zastopa svetovno znana podjetja na področju prehrane, higiene in zdravja živali. Naši strokovni sodelavci vam z veseljem prisluhnejo in  pomagajo izboljšati vaše rezultate.

SILOSOLVE
Žanjite uspehe odlične silaže!

Dobra silaža je ena od glavnih in temeljnih sestavin za pripravo kakovostnega obroka za vaše živali. Zato ima njena kakovost ogromen vpliv na uspešnost reje; na proizvodnjo (mlečnost ali prirast živali); na zdravje živali in na ekonomiko reje.

S silirnimi dodatki SiloSolve danskega podjetja Chr Hansen boste vašo silažo zaščitili pred pregrevanjem, preprečili rast plesni, zmanjšali izgube hranilnih snovi in izboljšali okusnost in ješčnost silaže. Več o silirnih dodatkih silosolve najdete tu: www.animalis.si/animalis/catalogsearch/result/?q=silosolve.

INSEKTICIDI
Znebite se podrepnih muh!

Za učinkovito zatiranje muh je pomembno, da zatiramo tako ličinke kot odrasle muhe. Z larvacidom, kot je Hokoex, uničimo ličinke in preprečimo razmnoževanje muh. Muhe se izredno hitro razmnožujejo, v ugodnih razmerah cel razvojni krog traja le od 7 do 10 dni. Iz ene same odrasle muhe se lahko razvije 250.000 muh. Odrasle muhe uničujemo z adulticidi, kot sta Twenty one in Sheila. Posvetujte se z nami in znebili se boste podrepnih muh!

Povezava: https://animalis.si/govedorejci/dezinsekcija.html

ZDRAVO  VIME

Subklinični in klinični mastitis sta največji strošek večine rej krav molznic. Kmetiji prilagojen preventivni program čiščenja in razkuževanja vimena pred molžo in po njej  je ključen za uspeh reje, zadovoljstvo rejcev in dobro počutje živali. Reševanja težav in izboljšanja rezultatov se lotimo sistematično in glede na stanje na kmetiji predlagamo ukrepe, ki bodo najhitreje pripeljali do znižanja št. SC, manj kliničnih mastitisov in manj zaradi slabega zdravja vimena izločenih živali. 

Biološka zaščita, čiščenje in razkuževanje objektov za živali VIROCID, NAJVELIČASNEJŠI DEZINFICIENS Z RAZLOGOM!

Virocid® je sinergistična mešanica kvartarnih amonijevih spojin in aldehidov. Zaradi sofisticirane sestave, posebne formulacije  in visoke količine aktivnih snovi VIROCID® uporabljamo v izredno nizkih koncentracijah.

Virocid® deluje baktericidno, virucidno, fungicidno in sporicidno in je varen za ljudi, živali in njihovo okolje. Dokazano je učinkovit proti afriški prašičji kugi (v 0,5 % koncentraciji v 5 minutah!), proti coronavirusom …

Virocid je biorazgradljiv – več kot 90 % v 28 dneh – in ni koroziven, v 1 % koncentraciji ima pH 5,7. 

Lahko ga pršimo, penimo, zamegljujemo, uporabljamo v dezinfekcijskih barierah in je zaradi varnosti za opremo prva izbira za razkuževanje vozil in občutljive opreme. 


Zdravje prebavnega trakta in odpornost živali

Za uspeh reje  sta  ključna tudi zdravje prebavnega trakta in odpornost živali. V zadnjem času je vse bolj jasno, da je prebavni trakt zelo povezan z odpornostjo živali.  

Za zdrav prebavni trakt, preprečevanje drisk in boljše priraste in konverzije  lahko poskrbimo z različnimi dodatki: zakisovalci vode in krme (Agrocid super oligo) , prebiotiki (TechnoMos, RumiPro top), probiotiki (Lactiferm, GalliPro, BioPlus yc, B-act) in izdelkii na osnovi eteričnih olj (Orego-stim). 

Za vas bomo našli najprimernejši dodatek in dosegli boljše rejske rezultate, znižali porabo antibiotikov in izboljšali zdravje vaše črede ali jate.

Strokovni partnerji