Zveza slovenske podeželske mladine

Zveza slovenske podeželske mladine, Celovška 43, SI-1000 Ljubljana, T: 00386 41 664 017, E: info@zspm.si, S: www.zspm.si

10. Tradicionalni slovenski zajtrk (izobraževalni video)

Predvajaj video
10. Tradicionalni slovenski zajtrk (izobraževalni video)

SKUPŠČINA ZSPM 2020

Predvajaj video
SKUPŠČINA ZSPM 2020

Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM)

je edina nepolitična in neodvisna mladinska organizacija, ki zastopa mnenja, želje in pobude mladih podeželanov ne samo na nacionalni, ampak tudi na mednarodni ravni. Združuje okrog 3000 mladih iz celotne Slovenije. Za zadostitev njihovih potreb smo vzpostavili nov sistem delovanja. Vodstvo ZSPM je sestavljeno iz predsednice – Anje Mager, generalne sekretarke, 4 vodij področja, glavnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije. Člani glavnega odbora so regijski predstavniki z vseh koncev Slovenije. Tako združujemo vseh 37 društev, ki pomembno soustvarjajo naše aktivnosti.


Področje mednarodnega sodelovanja

Smo člani evropske podeželske mladine (Rural Youth Europe), ki je krovna organizacija nacionalnih organizacij in se ukvarja s promocijo ter aktiviranjem mladih na podeželju. Svoje člane imamo tudi v evropskem komiteju mladih kmetov (CEJA), ki je glas evropskih mladih kmetov in želi s promocijo spodbuditi mlade in inovativne akterje v kmetijskem sektorju ter ustvariti dobre delovne in življenjske razmere za mlade na podeželju. Tretja mednarodna organizacija je IFYE (Internacional youth exchange), ki organizira mladinske izmenjave na podeželju. 


Področje mladih kmetov in kmetijske politike

Predstavlja neposredno povezavo med mladimi kmeti in pristojnimi institucijami s področja kmetijstva. Naloga področja je zagovorništvo mladih kmetov, cilj pa vzpostavitev okolja, kjer bodo mladi kmetje sooblikovali kmetijsko politiko, predlagali rešitve iz prakse ter dobili neposredne odgovore na zastavljena vprašanja. V ta namen organiziramo strokovne posvete, okrogle mize, različne delavnice, strokovne ekskurzije in oglede dobrih praks, tudi v tujini.


Področje mladinske politike in razvoj podeželja

Področje je naše najbolj sveže in počasi pridobiva svojo obliko in namen. Naši člani niso samo kmetje, ampak vsi mladi, ki čutijo povezavo s podeželjem in bi radi živeli na njem. Mlade na podeželju pa pestijo mnoge ovire, ki jih želimo skupaj  premagati ter dvigniti kakovost in standard življenja na podeželju na višjo raven.


Področje mladinskega dela in neformalnega izobraževanja

Področje se je vzpostavilo v zadnjih letih, ker smo začutili željo po dodatnem izobraževanju za naše člane. Osnovni namen je torej dodatno izobraziti mlade z novimi znanji, ki jih v javnih institucijah niso dobili, vendar so izjemnega pomena za osebnostni razvoj in dvig samozavesti celotnega podeželja. Mladi s podeželja smo v prvi vrsti mladi in to področje omogoča njihovo povezovanje, medsebojno sodelovanje, rast in razvoj.


Strokovni partnerji