Zadružna zveza Slovenije

Zadružna zveza Slovenije, z. o. o., Miklošičeva 4, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01/244 1360, F: 01/244 1370, E: info@zzs.si, S: www.zzs.si

Zadružna zveza Slovenije

je krovna organizacija slovenskih kmetijskih in gozdarskih zadrug, ki prostovoljno povezuje 60 zadrug, te pa združujejo več kot 13.000 članov. Osnovne dejavnosti Zadružne zveze Slovenije so zastopanje interesov zadrug in zadružništva doma in v tujini, svetovanje članicam na pravnem in ekonomskem področju, informiranje o aktualnem dogajanju na področju kmetijstva in zadružništva. Za članice zveza organizira zadružna izobraževanja, skrbi za promocijo zadružništva in pospešuje gospodarsko sodelovanje med članicami.Strokovni partnerji