Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), Gospodinjska ulica 6, SI-1000 Ljubljana, T: (01) 513 66 00, E: kgzs@kgzs.si, S: www.kgzs.si/

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenje kot največja nevladna organizacija zastopa interese članstva v zakonodajnih postopkih, brezplačno  tehnično, pravno in ekonomsko svetuje, zagotavlja delo dveh javnih služb, informira javnost ter promovira podeželje, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.

Strokovni partnerji