Kmetijski inštitut Slovenije

Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana, T: 01 280 52 62, E: info@kis.si, S: www.kis.si

Kmetijski inštitut Slovenije

že več kot 120 let opravlja raziskovalno in strokovno delo za razvoj slovenskega kmetijstva. Poleg proučevanja problematike kmetijstva širi svoje delovanje na področje ekologije in varstva okolja.

Integrirano varstvo rastlin

Integrirano varstvo rastlin (IVR) je celostni pristop k obvladovanju škodljivih organizmov (bolezni in škodljivcev) v kmetijski pridelavi z manjšo uporabo kemičnih snovi.

Standard rastlinske pridelave v Sloveniji

IVR predstavlja ključni del ukrepov dobre kmetijske prakse v Sloveniji. Je zakonsko opredeljen standard in so ga dolžni upoštevati vsi uporabniki fitofarmacevtskih sredstev (FFS).

Različni pristopi zdravstvenega varstva rastlin povezani v celovit, trajnostno naravnan program

S kombinacijo biotičnih, obdelovalno-gojitvenih, fizikalnih, biotehničnih in kemijskih načinov varstva rastlin skušamo zmanjšati tveganje za gospodarnost kmetijske pridelave ter zdravje ljudi in okolja.

Spletna stran www.ivr.si

Na portalu IVR so združeni aktualni opisi in informacije o škodljivih organizmih posameznih kultur ter ukrepi, s katerimi lahko zmanjšamo porabo FFS.

Ob mednarodnem letu zdravja rastlin 2020

Kmetijski inštitut Slovenije se pridružuje aktivnostim informiranja in osveščanja, ki potekajo v okviru mednarodnega leta zdravja rastlin.

Strokovni partnerji