Inštitut za celulozo in papir

Inštitut za celulozo in papir - ICP, Bogišićeva ulica 8, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01/200 2800, F: 01/426 5639; E: icp@icp-lj.si, S: www.icp-lj.si

Embalaža iz kmetijskih ostankov

Kmetijski ostanki (stebla paradižnika), invazivne tujerodne rastline in ostanki tekstilnih vrečk so le trije primeri uporabe vlakninskih materialov, ki smo jih spremenili v izdelke iz papirja (embalaža, vrečke, letaki).  Vsi izdelki so reciklabilni in kompostabilni. Zaprimo vaš krog skupaj.

Strokovni partnerji