GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Dimičeva 13, SI-1504 Ljubljana, T: 01/5898 227, E: zivilska.ind@gzs.si, S: www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij

Smo panožna zbornica v okviru Gospodarske zbornice Slovenije

Povezujemo slovenska kmetijska in živilska podjetja in zastopamo interese članov do državnih organov, institucij, sindikatov in socialnih partnerjev. Pomemben del naših aktivnosti pa je vezan tudi na vključevanje v evropska združenja. Vabim vas, da si vzamete čas in prelistate naše letno poročilo, kjer podrobneje predstavljamo skupne dosežke, dogodke in aktivnosti preteklega leta.


ODLIČNI PEKOVSKI IZDELKI

Vsako leto izvedemo ocenjevanje kruha, pekovskega peciva, finega pekovskega peciva, keksov, testenin in svežih slaščic v  hladni verigi pekarskih podjetij. Podjetja na ocenjevanje prijavijo tiste izdelke, za katere so prepričana, da so vredni zlatega odličja. Strokovna komisija, ki jo sestavljajo strokovnjaki  z različnih področij s pomočjo kriterijev (videz, vonj in okus) ocenijo prijavljene izdelke.


KATALOG ŽIVIL 

Za krajše dobavne verige in večjo pestrost ponudbe lokalne slovenske hrane v javnih zavodih in HORECA sektorju smo izdelali Katalog živil (www.katalogzivil.si).

Katalog omogoča javnim zavodom oblikovanje generičnih seznamov nabora tipov živil za javno naročilo in pošiljanje povpraševanja za izločene sklope. HORECA sektor bo imel možnost brezplačnega dostopa in uporabo aplikacije. Avgusta 2020 je bilo v katalogu vpisanih preko 230 ponudnikov (kmetijskih in živilskih podjetij, zadrug in kmetij) in skoraj 5.700 izdelkov.


IZOBRAŽEVANJA IN STORITVE

Imate vprašanja s področja označevanja, varnosti živil? Na GZS- Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, vam nudimo storitve in produkte, ki vam na zastavljena vprašanja odgovorijo, oziroma vam pomagajo do odgovora


#Izberislovensko

Na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij smo začeli kampanjo #izberislovensko, ki bo prek socialnih omrežij uporabnike redno obveščala o pomenu ohranitve delovanja oskrbnih verig s hrano. V teh izrednih razmerah se je pokazalo, kako je pomembno, da v Sloveniji podpiramo naše kmetijstvo in živilsko industrijo. Pridelovalci in podjetja se trudijo, da imamo kakovostno slovensko hrano vsak dan v trgovinah, bolnišnicah, domovih za ostarele in tudi v državnih blagovnih rezervah. Podprimo jih in izberimo slovensko .


SRIP HRANA je strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo za prednostno področje S4 Trajnostna pridelava hrane. Razvija se v dinamično skupnost kmetijskih gospodarstev, podjetij, združenj, razvojno-raziskovalnih ustanov, investitorjev in drugih deležnikov, katerih pozornost je usmerjena v ciljno intenziviranje razvojnih in raziskovalnih aktivnosti za potrebe industrije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Strokovni partnerji