Gozdarski inštitut Slovenije | LIFE ARTEMIS

Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, T: 01 200 7802, E: life.artemis@tujerodne-vrste.info, S: www.tujerodne-vrste.info

LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletna stran: www.tujerodne-vrste.info

S projektom LIFE ARTEMIS želimo zmanjšati negativne vplive invazivnih tujerodnih vrst na gozdove z osveščanjem javnosti ter vzpostavitvijo sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na tujerodne vrste v gozdu. Opazujte, sporočite opažanja in pomagajte varovati gozd tudi vi!

Partnerji projekta so Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod Symbiosis in Zavod za gozdove Slovenije. Projekt sofinancirajo Evropska komisija, Ministrstvo za okolje in prostor, Mestna občina Ljubljana in Javna raziskovalna agencija Republike Slovenije.

Zakaj sporočamo podatke o tujerodnih vrstah LIFE ARTEMIS

Predvajaj video
Zakaj sporočamo podatke o tujerodnih vrstah LIFE ARTEMIS

Kaj so invazivne tujerodne vrste?

Vrste, ki ob pomoči človeka zaidejo na območja zunaj njihove naravne razširjenosti, imenujemo tujerodne. Tiste, ki se močno namnožijo in imajo negativen vpliv, imenujemo invazivne tujerodne vrste.

Vplivi invazivnih tujerodnih vrst.

Invazivne tujerodne vrste imajo negativen vpliv na naravo, zdravje ljudi in gospodarstvo. Pelinolistna ambrozija je alergena, zlata rozga preprečuje rast domorodnim vrstam.

Škoda v gozdovih.

Invazivne tujerodne vrste vplivajo tudi na naše gozdove. Različni novi škodljivci in bolezni ogrožajo zdravje dreves, tujerodne rastline pa preprečujejo rast in pomlajevanje gozda.

Za vnos tujerodnih vrst je vedno odgovoren človek.

Vrste prihajajo kot slepi potniki na uvoženih rastlinah, lesenem pakirnem materialu, s hlodovino ali na prevoznih sredstvih. Mnogo invazivnih rastlin je pobegnilo z vrtov, se prenaša z okuženo prstjo ali rečnim tokom.

Kako lahko ukrepamo?

Škodo v naravi in gospodarstvu lahko preprečimo, če novo vrsto zaznamo hitro, ko prispe na novo območje. Sodelujte in sporočite opažanja tujerodnih vrst prek brezplačne aplikacije Invazivke (www.invazivke.si).

Strokovni partnerji